บริษัท นงนภัสทัวร์ จำกัด มีโปรแกรมล่องแพมายมาย อาทิเช่น ล่องแพเขื่อนภูมิพล ล่องแพตาก ล่องแพเชียงใหม่ (ท่องเที่ยวเชียงใหม่) ล่องแพแม่ปิง ลองแพนายเต่า ล่องแพเหนือเขื่อน อีกทั้งยังรวมไปถึง แพคเก็จล่องแพ ทัวร์ล่องแพ และโปรโมชั่นล่องแพ

 
  แพ นงนภัสทัวร์ เรือนแพไม้สักสุดหรู พร้อมพาคุณท่องธรรมชาติไปกับเรือนแพ ไม้สักหลังใหญ่ ด้วยโปรแกรมล่องแพมายมาย อาทิเช่น ล่องแพเขื่อนภูมิพล ล่องแพตาก ล่องแพเชียงใหม่ ล่องแพแม่ปิง ล่องแพดอยเต่า ล่องแพเหนือเขื่อนภูมิพล อีกทั้งยังรวมไปถึง ท่องเที่ยวเชียงใหม่ แพคเก็จล่องแพ โปรแกรมทัวร์ล่องแพ และโปรโมชั่นล่องแพ เริ่มต้นราคาเพียง 400 บาท เท่านั้น!! แพ นงนภัส ประกอบไปด้วย แพสันทนาการและแพนอน ที่สามารถรองรับลูกค้าได้ถึง 400 ท่าน ... พร้อมเครื่องอำนวยความสะดวก ในแพอย่างครบครัน ตรวจสอบโปรแกรมล่องแพ ได้ที่ 0-2993-8313-5 Hotline 081-900-7509, 081-946-7676  
   
 
ล่องแพ นงนภัสทัวร์ เรือนแพไม้สักสุดหรู ล่องแพเขื่อนภูมิพล ล่องแพตาก ล่องแพเชียงใหม่ ล่องแพแม่ปิง ล่องแพดอยเต่า

 

 

                                                                      

 

Special Program 

มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ล่องแพสำราญ...สวรรค์แม่ปิง...
ล่องแพเชียงใหม่-ดอยเต่า-ล่องทะเลสาบแม่ปิง-เขื่อนภูมิพล(ตาก)
[ Download special program ]

 

 โปรแกรมล่องแพ 

โปรแกรมทัวร์ล่องแพ A : ล่องแพแม่ปิง ล่องแพเหนือเขื่อนภูมิพลฯ - แก่งสร้อย -ดอยเต่า
[ Download program A ]

โปรแกรมทัวร์ล่องแพ B : ล่องแพแม่ปิง ดอยเต่า-แก่งสร้อย-ล่องแพเหนือเขื่อนภูมิพล
[ Download program B ]

โปรแกรมทัวร์ล่องแพ C : ล่องแพแม่ปิง ล่องแพเหนือเขื่อนภูมิพลฯ -วัดแก่งสร้อย - ก้อท่า จ.ลำพูน
[ Download program C ]

โปรแกรมทัวร์ล่องแพ D : ล่องแพแม่ปิง ก้อท่า-แก่งสร้อย-ล่องแพเหนือเขื่อนภูมิพล
[ Download program D ]

โปรแกรมทัวร์ล่องแพ E : ล่องแพแม่ปิง ล่องแพเหนือเขื่อนภูมิพล(ตาก) - แก่งสร้อย - พุทธบาทเขาหนาม
[Download program E ]

โปรแกรมทัวร์ล่องแพ F : ล่องแพแม่ปิง ล่องแพเหนือเขื่อนภูมิพล-เกาะวาเลนไทน์-พระพุทธบาทดอยเขาหนาม
[
Download program F ]

 

  โปรแกรมล่องแพ (Full Board) 

โปรแกรมทัวร์ล่องแพ G ล่องแพเหนือเขื่อนภูมิพล-เกาะวาเลนไทน์-พระพุทธบาทดอยเขาหนาม
[ Download program G ] 

โปรแกรมทัวร์ล่องแพ H ล่องแพเชียงใหม่-ชมหมีแพนด้า - สันกำแพง บ่อสร้าง - ดอยสุเทพ - ดอยเต่า - ล่องทะเลสาบแม่ปิง - เขื่อนภูมิพล(ตาก)
[ Download program H ]

   
แผนที่เดินทางล่องแม่ปิงสู่ล้านนา  >> ล่องแพแม่ปิง ล่องแพเหนือเขื่อนภูมิพล ล่องแพดอยเต่า ล่องแพเชียงใหม่ สวนพฤกศาสตร์
>> ล่องแพแม่ปิง ล่องแพเหนือเขื่อนภูมิพล ล่องแพดอยเต่า สวนพฤกศาสตร์แจ้ซ้อง ลำปาง
>> ล่องแพแม่ปิง ล่องแพเหนือเขื่อนภูมิพล ล่องแพดอยเต่า แม่ฮ่องสอน  
 
 
  ล่องแพ นงนภัสทัวร์ เรือนแพไม้สักสุดหรู ล่องแพเขื่อนภูมิพล ล่องแพตาก ล่องแพเชียงใหม่ ล่องแพแม่ปิง ล่องแพดอยเต่า  
         
 

แพ นงนภัสทัวร์ เรือนแพไม้สุดหรู พร้อมพาคุณ ท่องธรรมชาติไปกับเรือนแพ ไม้สักหลังใหญ่ ด้วยโปรแกรมล่องแพมากมาย อาทิเช่น ล่องแพเขื่อนภูมิพล ล่องแพตาก ล่องแพเชียงใหม่ (ท่องเที่ยวเชียงใหม่) ล่องแพแม่ปิง ล่องแพดอยเต่า ล่องแพเหนือเขื่อนภูมิพล อีกทั้งยังรวมไปถึง แพคเก็จล่องแพ โปรแกรมทัวร์ล่องแพ และโปรโมชั่นล่องแพ เริ่มต้นราคาเพียง 400 บาท เท่านั้น!! แพ นงนภัส ประกอบไปด้วย แพสันทนาการและแพนอน ที่สามารถรองรับลูกค้าได้ถึง 400 ท่าน ... พร้อมเครื่องอำนวยความสะดวก ในแพอย่างครบครัน  ตรวจสอบโปรแกรมล่องแพ
ได้ที่ 0-2993-8313-5, Hotline 081-900-7509, 081-946-7676

  เมนูในเว็บ ล่องแพ นงนภัสทัวร์
โปรแกรมล่องแพ กับ แพ นงนภัสทัวร์