“แก่งสร้อย” หรือ “เมืองสร้อยศรีสุข” เป็นแคว้นหนึ่งในดินแดนล้านนา วัดพระธาตุแก่งสร้อย เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่วัดหนึ่งของดินแดนล้านนา ภายในพระธาตุประดิษฐานพระเกศาธาตุและพระธาตุส่วนแขนด้านซ้ายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

วันแรก เขื่อนภูมิพล (จังหวัดตาก) – แก่งสร้อย
07.00 นำท่านล่องทะเลสาบแม่ปิงชมความงามของธรรมชาติผืนน้ำและ

ขุนเขาที่สลับซับซ้อน พร้อมบริการอาหารเช้า(1)

12.00 บริการอาหารกลางวัน (1)
15.30 บริการอาหารว่าง (3) ล่องแพผ่านแก่งอุมลุ แก่งอาบนาง แก่งอกม้า แก่งผาหมอน แก่งเสือเต้น พระบาทท่าฮ้าว แก่งตะละน้อง และแก่งตะละหลาน เป็นต้น ชมความงามของหน้าผาหยกที่สูงชันเสียดฟ้า ซึ่งได้รับสมญานามว่า “แคนย่อนแม่ปิง” และเดินทางเข้าสู่ ปากเวียก หรือ“ฟ้าปลิ้น” ดินแดนขุนเขาที่สวยงาม
16.00 คณะถึงแก่งสร้อยหรือที่เรียกว่า “เมืองสร้อยศรีสุข” เมืองซึ่งเป็นตำนานแห่งลุ่มแม่น้ำปิง มาช้านานเชิญท่าน นมัสการพระธาตุแก่งสร้อย เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านเอง และครอบครัว พร้อมเล่นน้ำบริเวณหน้าแพ (มีบริการเสื้อชูชีพ)
18.00 นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแม่ปิง จ.ลำพูน บริการอาหารค่ำ (4) พร้อมสนุกสนานเพลิดเพลินกับเกมส์สันทนาการ และร้องเพลงคาราโอเกะ
22.00 บริการข้าวต้มรอบดึก (5)
…….. ราตรีสวัสดิ์ที่แสนประทับใจ
วันที่สอง วัดพระพุทธบาทดอยเขาหนาม – เขื่อนภูมิพล (จังหวัดตาก)
07.00 แพล่องสู่ วัดพระพุทธบาทดอยเขาหนาม พร้อม บริการอาหารเช้า (6)
07.30 ล่องแพถึงวัดพระพุทธบาทดอยเขาหนามซึ่งโดดเด่นบนยอดเขาสูงจากนั้นจอดแพเพื่อให้ท่านได้ขึ้นนมัสการรอยพระบาทที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลและขอโชคขอลาภที่องค์เจ้าแม่กวนอิมหยกขาว และถ่ายรูปชมวิวไว้เป็นที่ระลึก
08.30 อำลา แพ-นงนภัส ด้วยความประทับใจไปนานแสนนาน
……… เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพพร้อมรอยยิ้มและความประทับใจไปนานแสนนาน