ดอยเต่า เป็นอำเภอทางตอนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่บางส่วนของอำเภอเป็นทะเลสาบ ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากการสร้างเขื่อภูมิพล เนื่องจากทัศนียภาพที่สวยงามทะเลสาบดอยเต่าจึงกลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ โดยเฉพาะช่วงเดือนตุลาคม-เมษายน ซึ่งมีปริมาณน้ำมากพอสำหรับการล่องแพ

วันแรก ดอยเต่า (จังหวัดเชียงใหม่) – แก่งสร้อย
09.00 นำท่านล่องทะเลสาบแม่ปิงชมความงามของธรรมชาติผืนน้ำและขุนเขาที่สลับซับซ้อน
12.00 บริการอาหารกลางวัน (1)
15.30 บริการอาหารว่าง (2)
16.00 คณะถึงแก่งสร้อยหรือที่เรียกว่า “เมืองสร้อยศรีสุข” เมืองซึ่งเป็นตำนานแห่งลุ่มแม่น้ำปิงมาช้านานเชิญท่าน นมัสการพระธาตุแก่งสร้อย เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านเองและครอบครัว พร้อมเล่นน้ำบริเวณหน้าแพ (มีบริการเสื้อชูชีพ)
18.00 นำท่านเดินทางสู่ เขื่อภูมิพล จ.ตาก บริการอาหารค่ำ (3) พร้อมสนุกสนานเพลิดเพลินกับเกมส์สันทนาการ และร้องเพลงคาราโอเกะ
22.00 บริการข้าวต้มรอบดึก (4)
……. ราตรีสวัสดิ์ที่แสนประทับใจ
วันที่สอง วัดพระพุทธบาทดอยเขาหนาม – เขื่อนภูมิพล (จังหวัดตาก)
07.00 แพล่องสู่ วัดพระพุทธบาทดอยเขาหนาม พร้อม บริการอาหารเช้า (5)
07.30 ล่องแพถึงวัดพระพุทธบาทดอยเขาหนามซึ่งโดดเด่นบนยอดเขาสูงจากนั้นจอดแพเพื่อให้ท่านได้ขึ้นนมัสการรอยพระบาทที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลและขอโชคขอลาภที่องค์เจ้าแม่กวนอิมหยกขาว และถ่ายรูปชมวิวไว้เป็นที่ระลึก
08.30 อำลา แพ-นงนภัส ด้วยความประทับใจไปนานแสนนาน
……… เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพพร้อมรอยยิ้มและความประทับใจไปนานแสนนาน