ดอยเต่า เป็นอำเภอทางตอนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่บางส่วนของอำเภอเป็นทะเลสาบ ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากการสร้างเขื่อภูมิพล เนื่องจากทัศนียภาพที่สวยงามทะเลสาบดอยเต่าจึงกลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ โดยเฉพาะช่วงเดือนตุลาคม-เมษายน ซึ่งมีปริมาณน้ำมากพอสำหรับการล่องแพ

วันแรก เขื่อนภูมิพล (จังหวัดตาก) – แก่งสร้อย
07.00 นำท่านล่องทะเลสาบแม่ปิงชมความงามของธรรมชาติผืนน้ำและขุนเขาที่สลับซับซ้อน พร้อมบริการอาหารเช้า(1)
12.00 บริการอาหารกลางวัน (1)
15.30 บริการอาหารว่าง (3) ล่องแพผ่านแก่งอุมลุ แก่งอาบนาง แก่งอกม้า แก่งผาหมอน แก่งเสือเต้น พระบาทท่าฮ้าว แก่งตะละน้อง และแก่งตะละหลาน เป็นต้น ชมความงามของหน้าผาหยกที่สูงชันเสียดฟ้า ซึ่งได้รับสมญานามว่า “แคนย่อนแม่ปิง” และเดินทางเข้าสู่ ปากเวียก หรือ“ฟ้าปลิ้น” ดินแดนขุนเขาที่สวยงาม
16.00 คณะถึงแก่งสร้อยหรือที่เรียกว่า “เมืองสร้อยศรีสุข” เมืองซึ่งเป็นตำนานแห่งลุ่มแม่น้ำปิงมาช้านานเชิญท่าน นมัสการพระธาตุแก่งสร้อย เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านเองและครอบครัว พร้อมเล่นน้ำบริเวณหน้าแพ (มีบริการเสื้อชูชีพ)
18.00 นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแม่ปิง จ.ลำพูน บริการอาหารค่ำ (4) พร้อมสนุกสนานเพลิดเพลินกับเกมส์สันทนาการ และร้องเพลงคาราโอเกะ
22.00 บริการข้าวต้มรอบดึก (5)
…….. ราตรีสวัสดิ์ที่แสนประทับใจ
วันที่สอง ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
06.00 อรุณสวัสดิ์ยามเช้าสูดอากาศอันแสนบริสุทธิ์ชมทัศนียภาพอันงดงามในยามเช้าของทะเลสาบดอยเต่า จ.ชียงใหม่พร้อม บริการอาหารเช้า (6)
08.00 อำลา แพ-นงนภัส ด้วยความประทับใจไปนานแสนนาน
……… เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพพร้อมรอยยิ้มและความประทับใจไปนานแสนนาน