17904239_1352875094749873_3942183262892594307_n

แพ็คเก็จล่องแพ

แพ็คเก็จล่องแพ ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

ดอยเต่า เป็นอำเภอทางตอนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่บางส่วนของอำเภอเป็นทะเลสาบ ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากการสร้างเขื่อภูมิพล เนื่องจากทัศนียภาพที่สวยงามทะเลสาบดอยเต่าจึงกลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ โดยเฉพาะช่วงเดือนตุลาคม-เมษายน ซึ่งมีปริมาณน้ำมากพอสำหรับการล่องแพ
แพ็คเก็จล่องแพ วัดพระธาตุแก่งสร้อย

“แก่งสร้อย” หรือ “เมืองสร้อยศรีสุข” เป็นแคว้นหนึ่งในดินแดนล้านนา วัดพระธาตุแก่งสร้อย เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่วัดหนึ่งของดินแดนล้านนา ภายในพระธาตุประดิษฐานพระเกศาธาตุและพระธาตุส่วนแขนด้านซ้ายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
แพ็คเก็จล่องแพ อุทยานแห่งชาติแม่ปิง จ.ลำพูน
แพ็คเก็จล่องแพ เกาะวานเลนไทน์

เกาะวาเลนไทน์ (เกาะคู่สร้าง-คู่สม)เป็นเกาะเล็ก ๆ มีหาดทรายสามารถเล่นน้ำได้ จอดพักค้างแรมบนแพที่เกาะวาเลนไทน์ชมพระอาทิตย์ในยามเย็นท่ามกลางบรรยากาศแสนโรแมนติก

แพ็คเก็จล่องแพ วัดพระพุทธบาทเขาหนาม

เป็นพระพุทธบาทที่ประดิษฐานอยู่บนยอดเขาสูง มีน้ำล้อมรอบ มีชื่อว่า “ดอยหนาม” หรือ “เขาหนาม” แต่เดิมแม่น้ำปิงเป็นเพียงแม่น้ำเล็กๆ เขาหนามจึงมัลักษณะเป็นภูเขา แต่เมื่อสร้างเขื่อนน้ำได้ท่วมขึ้นจนมีลักษณะเป็นเกาะในปัจจุบัน

 แพ็คเก็จล่องแพ อุทยานแห่งชาติแม่ปิง จ.ลำพูน
เดิมชื่อว่าอุทยานแห่งชาติแม่หาดแม่ก้อ ได้จัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2524 อยู่ในเขต อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ อ.ลี้ จ.ลำพูน, ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ และ อ.สามเงา จ.ตาก ภายในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ปิง มีพื้นที่บางส่วนเป็นพื้นที่ตามลำน้ำปิงยาวประมาณ 140 ก.ม. มีสภาพเป็นแก่ง เกาะ หน้าผา หินงอก หินย้อย ตามสองฝั่งแม่น้ำเป็นจำนวนมาก