560000002793801

เปิดตัวกิจกรรมล่องแพแลเลสาบ

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ – เปิดตัวกิจกรรมล่องแพแลเลสาบ แพท่องเที่ยวแห่งเดียวของ อ.สทิงพระ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์แห่งใหม่ ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสบรรยากาศของทะเลสาบสงขลา เกาะกำเหี้ยมและเกาะทม รวมทั้งวิถีชีวิตของชาวบ้านริมทะเลสาบสงขลา

วันนี้ (16 มี.ค.) นายกรชกร รักษาสรณ์ นายอำเภอสทิงพระ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองรี อ.สทิงพระ จ.สงขลา เปิดตัวกิจกรรม “ล่องแพ แลเลสาบ” ซึ่งเป็นแพท่องเที่ยวแห่งเดียวใน อ.สทิงพระ จ.สงขลา และเป็นการท่องเที่ยงเชิงนิเวศน์แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของ อ.สทิงพระ

ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้ชมบรรยากาศของทะเลสาบสงขลา โดยเฉพาะเกาะกำเหี้ยมและเกาะทม ซึ่งอยู่ในทะเลสาบสงขลา และยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ รวมทั้งวิถีชีวิตของชาวบ้านริมทะเลสาบสงขลา