18034153_1359240457446670_217757644122538846_n

เที่ยวล่องแพ เกาะวาเลนไทน์

เกาะวาเลนไทน์ เดิมคือ ดอยลาน เนื่องจากมีต้นลานเป็นจำนวนมาก เมื่อถูกน้ำท่วมก็ตายลง ปัจจุบันคงเหลืออยู่บ้างประปราย มักมีนักท่องเที่ยวมาเป็นประจำ เพราะมีหาดทรายขาวในช่วงน้ำลดจะสวยงามมาก สามารถลงเล่นน้ำได้ ช่วงหลังได้มีศูนย์ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา (ทศท.) ได้มาช่วงวันวาเลนไทน์ จึงได้ขนานนามว่า”เกาะวาเลนไทน์” และคณะอื่น ๆ อย่างเช่น คณะของคุณดำรงค์ พุฒตาล ก็ได้มาเยี่ยมชม และได้นำกลับไปลงตีพิมพ์ในหนังสือคู่สร้างคู่สม จึงทำให้เกาะวาเลนไทน์เป็นชื่อเรียกติดปากผู้คนมาทุกวันนี้ และมักมาพักค้างแรมกันมากขึ้น อยู่ห่างจากเขื่อนฯ ประมาณ ๑๐ กม.

สำหรับเกาะวาเลนไทน์มีเรื่องเล่ากล่าวขานก่อนสร้างเขื่อนภูมิพลประมาณ ๔๐-๕๐ ปี สองคู่รักปลูกต้นตาลไว้ ๒ ต้น ไว้บนยอดดอยเกาะกลางแม่น้ำปิง เพราะเชื่อว่า ต้นตาลเป็นต้นไม้ที่มีอายุยืน แสดงถึงความรักของคนทั้งสองที่ยืนยาว

นายศุภชัย ขันธะทิม นายอำเภอสามเงา ร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดตาก จัดโครงการจะทะเบียนสมรสบนเกาะวาเลนไทน์ โครงการจดทะเบียนสมรสและสานสัมพันธ์รักบนเกาะวาเลนไทน์ (ทะเลสาปเหนือเขื่อนภูมิพล) ในวันแห่งความรัก (Valentine’ s Day) วันจันทร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ โดยการจดทะเบียนสมรสครั้งนี้บนเกาะวาเลนไทน์ เป็นการจดทะเบียนนอกสำนักทะเบียน โดยได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรม พิธีผูกข้อมือเรียกขวัญและสานสัมพันธ์คู่รักบนเกาะวาเลนไทน์ ดำเนินการโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม การให้คู่สมรสจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของบุคคลในครอบครัว การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของอำเภอสามเงา จังหวัดตาก และเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการใช้จ่ายเงิน สร้างรายได้ให้คนในพื้นที่มากขึ้น