DJI_0189-759x500

อุทกภัยระหว่างการล่องแพ

เมื่อวันที่ 1 เม.ย.ผ่านมา เวลาประมาณ 19.00 น. ได้เกิดเหตุลมพายุรุนแรงพัดแพล่องของนักท่องเที่ยวจากโรงเรียนทหารพลาธิการ หลักสูตร 1 ปี รุ่นที่ 2 ขณะล่องอยู่กลางทะเลสาบเขื่อนศรีนครินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ทำให้คณะนักท่องเที่ยวกว่า 75 คนที่อยู่ในแพต้องหนีขึ้นไปพักบนเกาะกลางน้ำอย่างชุลมุน ขณะที่แพถูกแรงลมพัดได้รับความเสียหาย ส่งผลให้แพกระแทกกันไปมา ก่อนแพจะไปชนกับตอไม้ที่อยู่กลางน้ำ ทำให้ไฟฟ้าภายในแพทั้งสามหลังดับลง ต่อมาคนขับเรือลาก พยายามนำแพเข้าฝั่งอย่างทุลักทุเลท่ามกลางคลื่นลมแรง โดยใช้เวลาประมาณ 20 นาที จึงสามารถนำแพชิดเข้าฝั่งที่เป็นเกาะกลางน้ำในท้องที่ ต.แม่กระบุง อ.ศรีสวัสดิ์ ได้อย่างปลอดภัย

อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ซึ่งยากต่อการควบคุม แต่ก็มีการเตรียมการและป้องกันอย่างดี จึงทำให้เหตุการณ์นี้นักเที่ยวปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน