nyazvz14rjWfYbm4sH9-o

สถานที่ ล่องแพ แนะนำ ณ จังหวัด ตาก

หากใครชอบล่องแพ ชมวิวบรรยากาศดีๆ พลาดไม่ได้เลยที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิง จัดว่าเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่และมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้และทรัพยากรสัตว์ป่า มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลาย ในช่วงฤดูหนาวสีของน้ำจะเปล่งประกายดังสีเขียวมรกต แต่ในช่วงฤดูร้อนน้ำจะเป็นสีฟ้าคราม และสามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นส่องแสงสีเหลืองทองสะท้อนพื้นน้ำอย่างสวยงามจึงทำให้นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการถ่ายภาพนิยมมาเก็บภาพ

เริ่มวันแรก
นำท่านล่องทะเลสาบแม่ปิงชมความงามของธรรมชาติผืนน้ำ ก่อนล่องแพผ่านแก่งอุมลุ แก่งอาบนาง แก่งอกม้า แก่งผาหมอน แก่งเสือเต้น พระบาทท่าฮ้าว แก่งตะละน้อง และแก่งตะละหลาน ชมความงามของหน้าผาหยกที่สูงชันเสียดฟ้า ซึ่งได้รับสมญานามว่า “แคนย่อนแม่ปิง” และเดินทางเข้าสู่ ปากเวียก หรือ“ฟ้าปลิ้น” ดินแดนขุนเขาที่สวยงาม??

ก่อนมุ่งหน้าสู่ แก่งสร้อยหรือที่เรียกว่า “เมืองสร้อยศรีสุข” เมืองซึ่งเป็นตำนานแห่งลุ่มแม่น้ำปิง มาช้านานเชิญท่าน นมัสการพระธาตุแก่งสร้อย เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านเอง และครอบครัว พร้อมเล่นน้ำบริเวณหน้าแพ (มีบริการเสื้อชูชีพ)
วันที่สอง
อรุณสวัสดิ์ยามเช้าสูดอากาศอันแสนบริสุทธิ์ชมทัศนียภาพอันงดงามในยามเช้าของทะเลสาบก้อท่า จ.ลำพูน