7f56agaa9i8ia8a975d86

ล่องแพ ไม้ไผ่จิบกาแฟ

พื้นที่ตำบลเขาศก อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นป่าเขาสูงชันสลับซับซ้อน เป็นต้นน้ำ ที่สำคัญลำคลองน้อยใหญ่หลายสายมีต้นกำเนิดอยู่ที่นี่ อาทิคลองศก เป็นต้น สมัยก่อนที่จะมีการสร้าง ถนนสาย 401 เชื่อมต่อเส้นทางระหว่างจังหวัดสุราษฎร์ธานี – พังงา ชาวบ้านต้องใช้ลำคลองในการเดินทางสัญจรติดต่อกับโลกภายนอก

ต้นไผ่ลำโตๆที่ขึ้นอยู่หนาแน่นเต็มผืนแห่งนี้ถูกตัดมามัดเป็นลำแพบรรทุกสัมภาระและสินค้าที่จะนำ ไปขาย ถ่อล่องไปตามคลองศกเข้าเชื่อมต่อกับลำคลองสาขาต่างๆจนถึงแม่น้ำตาปี เข้าสู่เมืองใหญ่บ้าน ดอน สุราษฎร์ธานี พบปะญาติพี่น้อง หาซื้อสิ่งของเครื่องที่จำเป็นในการดำรงชีวิต ก่อนเดินทางกลับทวน กระแสน้ำด้วยกำลังเครื่องยนต์ขนาดเล็กที่ติดอยู่ท้ายลำแพ เป็นวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่ ที่ผูกติดอยู่กับสายน้ำกลางป่าใหญ่

” จิบกาแฟ นั่งแพไม้ไผ่ ” วลีเก๋ไก๋ แค่ชื่อก็ชวนให้อยากมาเที่ยวสัมผัส ก่อนที่นักท่องเที่ยวจะลงไปนั่งในแพซึ่งสามารถรับได้ลำละ 2 คน ทุกคนจะได้รับหมวกกันแดดหรือ มงกุฏไพร ที่ทำขึ้นอย่างง่ายๆจากใบหวายเป็นที่ระลึก จากนั้นแพไม้ไผ่ก็จะนำพาล่องลงเป็นทิวแถวชมความงามของคลองศกที่ไหลมาจากต้นน้ำคลองศกซึ่งตั้งอยู่ภายในเขตอุทยานแห่งชาติเขาสก พอล่องแพมาได้สักระยะหนึ่งก็แวะจิบกาแฟใส่กระบอกไม้ไผ่ ซึ่งน้ำร้อนๆที่ใช้ชงกาแฟก็ได้จากกระบอกไม่ไผ่ที่ใส่น้ำแล้วนำไปเผาไฟ ทำให้เพิ่มกลิ่มหอมรสชาติแปลกใหม่ ที่กรุ่นลิ้นด้วยกลิ่นอายแห่งธรรมชาติ โดยการล่องแพใช้ระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 4 กิโลเมตร