ล่องแพ

ล่องแพ รับหน้าหนาว อีกแหล่งท่องเที่ยวสุดอันซีน

สถานการณ์การท่องเที่ยวล่องแพชมธรรมชาติในเขื่อนภูมิพล กลับมาคึกคักอีกครั้งในช่วงหน้าหนาว เนื่องด้วยสภพาอากาศที่เย็นสบาย และเป็นช่วงที่่มีหมอกลงสวย ทำให้นักท่องเที่ยวหลายคนเลือกจะมาล่องแพกัน

อีกทั้งในเดือนพฤศจิกายน ยังมีประเพณีลอยกระทงสาย ประเพณีที่เกิดจากความร่วมมือ ที่ใช้กะลามะพร้าวเป็นกระทงจุดไฟ และปล่อย อย่างพร้อมเพียงจนเป็นสายไหลเรียงไปตามกระแสน้ำ

เรียกได้ว่านี่คือ เป็นประเพณีที่เปนเอกลักษณ์ของจังหวัดตาก รวมไปถึงการใช้ประเพณีลอยกระทงสายในการต้อนรับผู้นําเอเปคทั้ง 21 ประเทศ อีกด้วย