ล่องแพ

ล่องแพ ทะเลสาบดอยเต่า

ทะเลสาบดอยเต่า ตั้งอยู่ที่อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่น้ำท่วมถึงภายหลังการสร้างเขื่อนภูมิพล ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งอยู่เหนือเขื่อนภูมิพล เคยใช้ในการเกษตรกรรม การประมง แต่เนื่องจากภูมิประเทศที่สวยงามเหมาะกับการท่องเที่ยวที่นี่จึงได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว

หากมีน้ำมากพอ สามารถล่องแพได้ นอกจากนั้นแล้วใครที่อยากได้ของฝากกลับบ้านละก็ ที่นี่ก็มีเหมือนกันเป็นพวกปลาแห้งหรือปลาย่างต่างๆ ที่ชาวบ้านอาศัยอยู่ที่นี่ทำไว้ขายนักท่องเที่ยว เพราะฉะนั้นแล้วอาชีพประมงจึงเป็นอาชีพหนึ่งที่ชาวบ้านทำกันนอกเหนือจากการทำแพอาหารและที่พักอาศัยบริเวณทะเลสาปดอยเต่าแห่งนี้ ความสวยงามของภูมิประเทศและอากาศบริสุทธิ์ก็เป็นอย่างหนึ่งที่นักท่องเที่ยวทั่วไปสนใจกันแต่วิถถีชีวิตชาวประมงบนที่สูงแห่งนี้ก็มีความน่าสนใจไปไม่น้อยกว่ากันเลยทีเดียว